Tiểu sử

Lê Thúy

 

Email: thuyliti@gmail.com

Sống và làm việc tại Hà Nội

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2016

“Ở đâu là chốn bình yên?” tại triển lãm Craig Thomas, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2015

“Trật tự” tại triển lãm Chula Fashion House, Hà Nội, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

2017

Contemporary Arts Exhibition Under Relationship Thailand – Vietnam tại Hà Nội, Việt Nam

2016

“Vietnam Eye” tại Hà Nội, Việt Nam

 

“Affordable Art Fair” Singapore, Singapore

 

“Triển lãm con đường tơ lụa Châu Á ASIAE”, Bảo tàng học viện nghệ thuật Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc

2015

“Yu Yu Viet Nam Blue” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 

“Emerging Soul, Mandala Fine Art Gallery” tại Singapore

 

“Chân dung tự họa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” tại Hà Nội, Việt Nam

2014

“Tiếng vọng thiên nhiên” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 

“Festival Mỹ thuật trẻ 2014” tại Bảo tàng Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, Hà nội, Việt Nam

 

Triển lãm đồ họa trẻ, Nhà triên lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

2013

Sắc mầu thiên nhiên, Nguyen Art Gallery, Hà Nội, Việt Nam

 

Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, Hà Nội, Việt Nam

2012

Sinh viên làm nghệ thuật, Viet Art center, Hà Nội, Việt Nam

GIẢI THƯỞNG

2012

Chiến thắng trong chương trình “ Sinh Viên làm nghệ thuật” của Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, Hà nội, Việt Nam

2016

Chiến thắng trong chương trình “Young Talent Programme”. Ion Art, Singapore

SƯU TẬP

Bộ sưu tập Dogma, Sài Gòn, Việt Nam

Bộ sưu tập Elegant Team Development , Hongkong

Tác phẩm của Lê Thúy nằm trong nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.