Tranh

Ở đâu là chốn bình yên

Với sự ám ảnh về không gian và nơi chốn, tôi đã tự đặt ra cho mình những câu hỏi: “Ở đâu là chốn bình yên? Ở đâu là nơi con người sống thực với bản chất vốn có của mình?”

Trật tự

Tất cả mọi vật giường như tuân theo một trật tự nhất định. Trật tự ấy được đề ra để kiểm soát, để sắp xếp theo một quy tắc nào đấy mà mục đích của nó là tạo ra một xã hội ổn định có tổ chức và kỹ luật.

Chốn không người

Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với chất liệu Lụa truyền thống, chính vì thế tôi đã sử dụng Lụa là một chất liệu chủ yếu trong những sáng tác của mình

Ở đâu là chốn bình yên II

Với sự ám ảnh về không gian và nơi chốn, tôi đã tự đặt ra cho mình những câu hỏi: “Ở đâu là chốn bình yên? Ở đâu là nơi con người sống thực với bản chất vốn có của mình?”