08 tháng 17 năm 2017

Artist-portfolio: Phong cách hoài nghi cái đẹp của nghệ sĩ tranh lụa Lê Thúy

Trong cuộc sống của tôi, sự hoài nghi luôn là một cảm giác rất khó chịu. Bạn muốn đi tìm cái đẹp.